Kurs og rådgivning2018-10-19T12:05:43+00:00

Kurs og rådgivning.

Ledelsen i Finexa har mange års erfaring fra inkassobransjen. Dette har gitt oss verdifull innsikt i flere sider ved det norske kredittmarkedet. På det ene siden opplever vi et kredittmarked som fungerer godt i forhold til land vi naturlig kan sammenligne oss med. Årsaken til at vi har et velfungerende kredittmarked i Norge, mener vi blant annet skyldes gode reguleringer og en inkassobransje som ivaretar innfordringsprosessen på en effektiv og god måte.

Selv om vi i Norge kan være fornøyd med at mye fungerer godt, er det allikevel alt for mange som havner i et økonomisk uføre. Dette er dessverre en trend som er økende og som igjen kan føre til langvarige negative konsekvenser for den det gjelder.

Finexa sier «Livet er bedre når du får betalt». Det ligger et budskap i dette. Livet blir faktisk mye bedre når du får betalt i tide. Ferien blir bedre, pepperkakene smaker søtt, og sykkelturen føles enda mer fantastisk når du vet at alt er betalt – i tide. Et liv på etterskudd med stadige purringer og inkassobrev, preger den det gjelder på en svært negativ måte.

Finexa tilbyr i denne forbindelse kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

Ta kontakt med oss på kurs@finexa.no