Tjenester2019-08-07T14:47:53+00:00
Kurs og rådgivning.

Finexa tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

LES MER
Betalingsløsninger.

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

LES MER
Inkassotjenester.

De ansatte i Finexa har i flere år jobbet med å løse små og store inkassosaker for ulike bedrifter i mange forskjellige bransjer. Vår ledelse som har det faglige ansvaret, har selv jobbet med inkasso i mange år.

LES MER
Fakturaoppfølging.

Finexa tilbyr løsninger for fakturaoppfølging som hjelper våre oppdragsgivere å få en effektiv håndtering av utestående fordringer. Husk at utestående krav er «ferskvare», og gode rutiner for oppfølging er helt avgjørende.

LES MER
Regnskap.

Har du en fullstendig oversikt over alle utgifter og inntekter til din bedrift? For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. Vår regnskapspartner tar seg av deres regnskap med de tilpasninger som er ønskelig. Dere velger selv hvor ofte dere vil ha regnskapet presentert.

LES MER
Integrasjoner.

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

LES MER

Få betalt. Helt enkelt.

Ta gjerne kontakt med oss – klikk her