Kurs og rådgivning.

Finexa tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

LES MER
Betalingsløsninger.

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

LES MER
Integrasjoner.

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

LES MER
Regnskap.

Har du en fullstendig oversikt over alle utgifter og inntekter til din bedrift? For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. Vår regnskapspartner tar seg av deres regnskap med de tilpasninger som er ønskelig. Dere velger selv hvor ofte dere vil ha regnskapet presentert.

LES MER
IMS.

Finexa tilbyr løsninger som hjelper våre oppdragsgivere å få en effektiv og profesjonell oppfølging av deres kunder. Gode råd og rutiner bidrar til at våre oppdragsgivere kan fokusere på kjernevirksomheten og lykkes med sine virksomheter. Vi kaller denne tjenesten IMS – Invoice Management Services

LES MER

Få betalt. Helt enkelt.

Ta gjerne kontakt med oss – klikk her