Kurs og rådgivning.

Finexa tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

Betalingsløsninger.

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

Integrasjoner.

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

Kreditt- og foretaksinformasjon.

Hos Finexa er vi opptatt av å revolusjonere bruken av kreditt- og forretningsinformasjon. Gjennom samarbeid med partnere, tilbyr vi våre kunder flere tjenester som inkluderer sentral informasjon, til de mest attraktive prisene på markedet.

IMS.

Finexa tilbyr løsninger som hjelper våre oppdragsgivere å få en effektiv og profesjonell oppfølging av deres kunder. Gode råd og rutiner bidrar til at våre oppdragsgivere kan fokusere på kjernevirksomheten og lykkes med sine virksomheter. Vi kaller denne tjenesten IMS – Invoice Management Services