Om oss.

Gjennom mange år har vi jobbet fokusert for å bidra til våre oppdragsgiveres sunne økonomi og likviditet, riktignok gjennom litt forskjellige virksomheter. Vår brede erfaring har gitt oss innsikt som kommer våre oppdragsgivere til stor nytte i form av innovative løsninger og resultater trolig få andre selskaper kan vise til.

I en bransje som stadig preges av robotisering, automatisering og perifert eierskap, er Finexa utfordreren til mange av de store og etablerte virksomhetene.

Vi sier ja takk til innovasjon og utvikling der dette kommer våre kunder til gode, samtidig som vi tviholder på våre kjerneverdier. Stabilt norsk eierskap og ansatte som virkelig bryr seg om deg som kunde, er grunnleggende verdier for selskapet.