Om oss2020-03-06T11:33:05+01:00

Om oss.

Gjennom mange år har vi jobbet fokusert for å bidra til våre oppdragsgiveres sunne økonomi og likviditet, riktignok gjennom litt forskjellige virksomheter. Vår erfaring fra inkassobransjen gir oss innsikt som kommer våre oppdragsgivere til stor nytte og som resulterer i en løsningsgrad trolig få andre byråer kan vise til.

Vi kaller det «håndverksinkasso». I en bransje som stadig preges av robotisering, automatisering og perifert eierskap, er Finexa utfordreren til mange av de store og etablerte virksomhetene.

Vi sier ja takk til innovasjon og utvikling der dette kommer våre kunder til gode, samtidig som vi tviholder på våre kjerneverdier. Stabilt norsk eierskap med eiere som alle er aktivt deltakende i virksomheten og som virkelig bryr seg om deg som kunde, er grunnleggende verdier for selskapet.