Finexa bidrar til å gi våre oppdragsgivere sunn økonomi og god likviditet. 

Vi er eksperter på kreditthåndtering og er her for å hjelpe dere med å redusere kredittiden, styrke likviditeten og redusere tap på fordringer. Med personlig oppfølging, er Finexa en utfordrer til de store aktørene i markedet. Vi er lidenskapelig opptatt av at våre kunder skal oppleve at deres porteføljer blir fulgt opp på den beste måten. Vi driver aktiv innovasjon for å gjøre det enkelt og effektivt å benytte våre tjenester. Finexa gjør det enkelt å få betalt – i størst mulig grad «i tide».

Våre tjenester.

Kurs og rådgivning

Finexa tar samfunnsansvar og tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

LES MER
Regnskap

Har du en fullstendig oversikt over alle utgifter og inntekter til din bedrift? For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. Vår regnskapspartner tar seg av deres regnskap med de tilpasninger som er ønskelig. Dere velger selv hvor ofte dere vil ha regnskapet presentert.

LES MER
Integrasjoner

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

LES MER
Betalingsløsninger

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

LES MER
Fakturaoppfølging

Finexa har utviklet integrerte, effektive, innovative og modnere løsninger som bidrar til at du som oppdragsgiver kan fokusere på din kjernevirksomhet og inntjening.  Med Finexa på laget tror vi du vil oppleve god kontroll, bedre likviditet og redusere tap på utestående fordringer.

LES MER
Rettslig

Vi i Finexa har i flere år jobbet for at våre oppdragsgivere skal oppleve at de fleste kundene betaler før problemene blir for store. Ved behov har Finexa både faglig kompetanse, systemer og erfaring og kan bidra til både utenrettslig og rettslige løsninger. Vår ledelse har selv lang erfaring fra kredittfaget. Dette gir oss som selskap en stor fordel.

LES MER

Simplify paying