Finexa bidrar til at våre oppdragsgivere lykkes med sine virksomheter. 

Vi er lidenskapelig opptatt med å hjelpe våre kunder med effektive og innovative løsninger som sikrer at kundereisen oppleves best mulig. Finexa tilbyr innovative og bærekraftige løsninger som gjennom flere år har bidratt til å skape merverdi for for våre kunder. Vi bidrar til å redusere frustrasjoner og unødvendig bruk av tid, noe som igjen gir grobunn for langvarige og gode relasjoner mellom kunde og leverandør.

Våre tjenester.

Kurs og rådgivning

Finexa tar samfunnsansvar og tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

Regnskap

Har du en fullstendig oversikt over alle utgifter og inntekter til din bedrift? For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. Vår regnskapspartner tar seg av deres regnskap med de tilpasninger som er ønskelig. Dere velger selv hvor ofte dere vil ha regnskapet presentert.

Integrasjoner

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

Betalingsløsninger

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

IMS

Finexa har utviklet integrerte, effektive, innovative og modnere løsninger som bidrar til at du som oppdragsgiver kan fokusere på din kjernevirksomhet og inntjening.  Med Finexa på laget tror vi du vil oppleve god kontroll, bedre likviditet og redusere tap på utestående fordringer, samtidig som pengene alltid går rett inn på deres egen konto.

Bærekraftig innovasjon.