Forside2019-08-07T15:02:33+02:00

Finexa bidrar til å gi våre oppdragsgivere sunn økonomi og god likviditet. 

Vi kan inkasso og er her for å hjelpe dere med å redusere utestående fordringer. Med personlig oppfølging av både kunder og skyldnere, er Finexa en utfordrer til de store aktørene i markedet. Vi er lidenskapelig opptatt av at våre kunder skal oppleve at deres saker blir fulgt opp på den beste måten. Vi driver aktiv innovasjon for å gjøre det enkelt og effektivt å benytte våre tjenester. Finexa gjør det enkelt å få betalt.

Våre tjenester.

Kurs og rådgivning.

Finexa tar samfunnsansvar og tilbyr kurs i personlig økonomi. Kurset er spesielt rettet mot ungdom i alderen 17-19 år, men kan være nyttig for alle aldersgrupper. Her får en lære hvordan man på en enkel måte kan legge seg til gode vaner. Kurset tar også for seg de negative konsekvensene et liv med for høy gjeld og dårlige betalingsvaner gir.

LES MER
Betalingsløsninger.

De siste årene har det skjedd stor utvikling i måten vi betaler på. For mange er det ikke lenger aktuelt å logge seg inn i en nettbank for å betale sine fakturaer. Betaling kan skje så mye enklere enn det!

LES MER
Inkasso.

Vi i Finexa har i flere år jobbet med å løse små og store inkassosaker for ulike kunder. Vår ledelse har det faglige ansvaret og har selv jobbet med inkasso i mange år. Dette gir oss som selskap en stor fordel.

LES MER
Fakturaoppfølging.

Finexa tilbyr løsninger for fakturaoppfølging som hjelper våre oppdragsgivere å få en effektiv håndtering av utestående fordringer. Utestående krav er «ferskvare», og gode rutiner for oppfølging er helt avgjørende.

LES MER
Regnskap.

Har du en fullstendig oversikt over alle utgifter og inntekter til din bedrift? For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. Vår regnskapspartner tar seg av deres regnskap med de tilpasninger som er ønskelig. Dere velger selv hvor ofte dere vil ha regnskapet presentert.

LES MER
Integrasjoner.

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid.

LES MER

Simplify paying