Integrasjoner.

Finexa sine integrasjonsløsninger er utviklet for å forenkle overføring av data mellom ulike kjernesystemer og Finexa. Systemer som ikke kommuniserer med hverandre fører til tidkrevende arbeid. Våre integrasjoner får deres og Finexas systemer til å snakke godt sammen. Dette gir et sømløst, innovativt og effektivt samarbeid om oppfølgingen av deres fakturaer.

Vi kan enkelt bistå dere med å forenkle deres arbeidshverdag og redusere arbeidsmengden, ved å legge opp smarte og enkle integrasjoner.

Ønsker du å høre mer om våre integrasjonsløsninger, ta kontakt med oss på [email protected]