IMS.

Finexa tilbyr løsninger for en effektiv og god kundeoppfølging. God og effektiv kundebehandling er ofte avgjørende for å bygge langsiktige og gode relasjoner. Finexa kaller denne tjenesten IMS – Invoice Management Services.

Dine kunder kan informeres allerede fra fakturaens utsendelse om at fakturaen følges opp av Finexa. Det gir anledning til at dine kunder kan kontakte Finexa selv før fakturaens forfall, f.eks. ved reklamasjoner, eller spørsmål om betalingsutsettelse m.m. Vi er derfor en engasjert samarbeidspartner for våre oppdragsgivere, selv før fakturaen har forfalt.

Vår klare målsetning er å få redusert våre oppdragsgiveres gjennomsnittlige kredittid. Vi kan tilpasse våre oppfølgingsprosesser etter ønsker og behov fra våre oppdragsgivere og benytter det vi opplever som markedets mest innovative løsninger for oppfølging og kommunikasjon – og pengene går alltid rett inn på deres egen konto.

Finexa har fokus på effektiv betalingsflyt også før fakturaens forfall. Med Finexas fremtidsrettede kundeoppfølgingsløsninger vil du faktisk oppleve at de aller fleste av dine kunder betaler fakturaen før fakturaen går til inkasso – og det er også det klare målet vi har.

Vi jobber for at du som kunde av Finexa skal oppleve at arbeidet med oppfølging av deres kunder blir minimalt. Finexa Portal gir deg nyttige analyser og rapporter som gjør det enklere å fatte riktige beslutninger for selskapets strategiarbeid.

Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby, ta kontakt med oss på [email protected]