Fakturaoppfølging2018-12-27T15:11:32+00:00

Fakturaoppfølging.

Finexa tilbyr løsninger for fakturaoppfølging som hjelper våre oppdragsgivere å få en effektiv håndtering av utestående fordringer. Husk at utestående krav er «ferskvare», og gode rutiner for oppfølging er helt avgjørende.

Vår klare målsetning er gradvis å få redusert våre oppdragsgiveres gjennomsnittlige kredittid. Vi kan tilpasse våre purreprosesser etter ønsker og behov fra våre oppdragsgivere, og benytter markedets mest innovative løsninger for oppfølging og kommunikasjon.

Vi jobber for at du som kunde av Finexa skal oppleve at arbeidet med oppfølging av utgående fakturaer blir minimalt. Vår portal gir deg nyttige analyser og rapporter som gjør det enklere å fatte riktige beslutninger når det gjelder kredittstyring.

Husk at «livet blir bedre når du får betalt». Finexa kan hjelpe deg og din bedrift med nettopp det – få betalt.

Ønsker du å høre mer om hva vi kan tilby, ta kontakt med oss på fakturaoppfølging@finexa.no