Rettslig

Finexas hovedfokus er å sørge for at du får best mulig likviditet, kan fokusere på din kjernevirksomhet og har best mulig kontroll og oversikt. Den aller største delen av vår jobb skjer derfor nettopp før det er behov for rettslig tvangsinndrivelse.

Finexas avdeling for rettslig inndrivelse har lang erfaring i å finne gode løsninger, også i saker som er mer kompliserte og vanskelige. Vår ledelse som har det faglige ansvaret, har selv betydelig erfaring med rådgivning rundt de ulike utenrettslige og rettslige sidene i denne fasen. Denne erfaringen gir Finexa en stor fordel når beslutninger tas og produkter utvikles. Vi vet hvordan en skyldner tenker og vi vet mye om hvordan bedriftene ønsker at utestående fordringer skal følges opp.

Det er tidkrevende, men det gir oss bedre kjennskap til skyldner sin situasjon, og muligheten for å få løst saken raskt og utenrettslig øker betydelig. Finexa tar i bruk det vi opplever som de mest moderne løsninger for betaling og kommunikasjon. Hos oss er det enkelt å betale utestående.

Vi i Finexa sier: «Livet blir bedre når du får betalt». Det gjelder selvfølgelig både for våre oppdragsgivere og for deres kunder.

Finexa har bevilling fra Finanstilsynet.

Ønsker du bistand i slike saker, ta kontakt med oss på [email protected]