Inkasso2018-12-27T15:02:36+00:00

Inkasso

De ansatte i Finexa har i flere år jobbet med å løse små og store inkassosaker for ulike bedrifter i mange forskjellige bransjer. Vår ledelse som har det faglige ansvaret, har selv jobbet med inkasso i mange år. Denne erfaringen gir Finexa en stor fordel når beslutninger tas og produkter utvikles. Vi vet hvordan en skyldner tenker og vi vet mye om hvordan bedriftene ønsker at utestående fordringer skal følges opp.

Når et krav blir en inkassosak, har vi et oppdrag å løse og vi kjenner på forpliktelsen som ligger i den tilliten våre kunder gir oss. Vår erfaring er at personlig oppfølging overfor skyldner er det mest effektive.

Det er tidkrevende for oss, men det gir oss som byrå bedre kjennskap til skyldner sin situasjon, og muligheten for å få løst saken raskt og utenrettslig øker betydelig. Finexa tar i bruk de mest moderne løsninger for betaling og kommunikasjon. Hos oss er det enkelt å betale utestående.

Vi i Finexa sier: «Livet blir bedre når du får betalt». Det gjelder selvfølgelig både for våre oppdragsgivere og for deres kunder.

Ønsker du å benytte våre inkassotjenester, ta kontakt med oss på inkasso@finexa.no